Municipalitatea desfășoară diverse acțiuni de ajutorare pentru fiecare categorie de persoane cu dezabilități, în vederea...

Municipalitatea desfășoară diverse acțiuni de ajutorare pentru fiecare categorie de persoane cu dezabilități, în vederea...
Municipalitatea desfășoară diverse acțiuni de ajutorare pentru fiecare categorie de persoane cu dezabilități, în vederea exercitării efective a dreptului acestor oameni la educație, protecție, asistenţă socială şi medicală, promovând măsuri adecvate, destinate persoanelor cu dezabilităţi, pentru a rămâne membri deplini ai societății.
În sectorul Rîşcani au fost implementate proiecte investiționale, cu respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități, după cum urmează:
-amenajarea rampelor de acces pentru persoane cu nevoi speciale în pasajele subterană din str. A. Russo, 2 și bd. Renașterii Naționale;
-amenajarea în Parcul „Rîșcani” din str. D. Rîşcanu a zonei sportive pentru persoane cu nevoi speciale;
-amenajarea rampei de acces pentru persoane cu dezabilități în scuarul „Zaikin” cu ieşire spre str. I. Zaikin.
Rampe/scări de acces în spațiile publice au fost amenajate și pe alte adrese din sectorul Rîşcani:
-Aleea Gr. Vieru, la terenul adiacent monumentului „Eroilor Comsomoliștilor”;
-str. Florilor 16/1, str. B. Voievod, 2;
-str. B. Voievod, 8/2;
-str. D. Rîșcanu, 33/1;
-Scuarul „Șipca”;
-cantina socială Rîșcani din strada N. Dimo;
-amenajarea denivelărilor între străzile Romană și Ierusalim la intersecția bd. Gr. Vieru.