Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef secție, interimar Vitali Guivan 5 022-441310
2. Specialist superior Gabriel Antoci 5 022-441310
3. Specialist superior Maicăl Stafi 6 022-442132
4. Specialist superior Elena Borș 5 022-441310
5 Specialist superior Funcție vacantă 5 022-441310