Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef secție
2. Specialist superior Gabriel Antoci 5 022-435335
3. Specialist superior Maicăl Stafi 5 022-435335
4. Specialist superior funcție vacantă
5 Specialist superior funcție vacantă