Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef  interimar secție Vitali Guivan 5

022-441310

2. Specialist superior Gabriel Antoci 5 022-441310
3. Specialist superior Pascari Vadim 6 022-442132
4. Specialist superior Elena Borș 5 022-441310
5 Specialist superior Funcție vacantă 5 022-441310

Fișiere