Secția asistență juridică

Secția asistență juridică

Secția asistență juridică
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef secție Funcție temporar vacantă    
2. Specialist principal Rodica Corețchi 30 022-446153
3. Specialist principal  Diana Bruma 22 022-446153
4. Specialist superior Gheorghe Estrati  31