Prilejuit zilei de 3 decembrie

Prilejuit zilei de 3 decembrie
În conformitate cu prevederile dispoziției Pretorului sectorului Rîşcani, dl Vlad Melnic, au fost susţinute 120 de persoane cu nevoi speciale, locuitori ai sectorului Rîșcani, cu produse alimentare.
Pretura sectorului Rîşcani a organizat procurarea şi distribuirea produselor alimentare pentru Asociația Obştească „Sociatatea Invalizilor din Republica Moldova, mun. Chişinău sect. Rîşcani” (100 de colete) şi persoanelor cu dizabilități care sunt la evidență în Direcția Asistență Socială Rîșcani (20 de colete).
Pe această cale vă transmitem cele mai bune gânduri de sănătate și de susținere, prilejuit Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.
Pe parcursul anului 2022, Pretura sectorului Rîşcani, în parteneriat cu agenții economici, organizații obștești și non guvernamentale a susținut solicitările persoanelor cu dizabilități de acordare a ajutorului în situație de criză.