Primăria Chișinău a alocat deja pentru luna noiembrie 4 milioane de lei pentru acordarea compensațiilor pentru căldură f...

Primăria Chișinău a alocat deja pentru luna noiembrie 4 milioane de lei pentru acordarea compensațiilor pentru căldură f...
Primăria Chișinău a alocat deja pentru luna noiembrie 4 milioane de lei pentru acordarea compensațiilor pentru căldură familiilor defavorizate din capitală.
Ajutorul, vă amintesc, este de 40 la sută din factura primită.
În această iarnă, cheltuielile pentru a oferi aceste compensații vor crește considerabil, în condițiile în care prețul pentru gaz a crescut de aproape șapte ori în ultimul an și jumătate.
Absolut toți cei care au depus actele pentru compensații și sunt eligibili vor primi compensații 40 de procente din factură.
În acest sezon, numărul beneficiarilor a crescut.
Este vorba despre 26 de mii de familii, față de 21 de mii cât s-au înregistrat în sezonul precedent.
Amintesc, beneficiarii sunt familiile defavorizate din municipiul Chişinău, unde venitul lunar per membru a fost mai mic de 3000 de lei.
Pot beneficia de ajutor și familiile tinere, al căror venit lunar per persoană nu a depăşit suma de 5000 de lei.
***
Примэрия Кишинева уже выделила 4 млн леев на ноябрь на компенсацию затрат на отопление для малообеспеченных семей столицы.
Помощь, напомню, составляет 40% от суммы в счете.
Нынешней зимой затраты на предоставление этих компенсаций значительно возрастут, так как цена на газ за последние полтора года выросла почти в семь раз.
Абсолютно все, кто подал заявку на компенсацию и имеет на нее право, получат компенсацию в размере 40% от суммы в счете.
В этом сезоне количество получателей увеличилось - около 26 тысяч семей против 21 тысячи зарегистрированных в предыдущем сезоне.
Напоминаю, получателями являются социально уязвимые семьи из муниципия Кишинев, в которых ежемесячный доход на одного человека составляет менее 3000 леев.
Помощь могут получить и молодые семьи, чей ежемесячный доход на человека не превышает 5000 леев.