Aparatul Preturii - sectorului Rascani

Aparatul Preturii

Secția asistență juridică

Secția asistență juridică

Serviciul resure umane

Serviciul resure umane

Serviciul administrativ

Serviciul administrativ

Serviciul contabilitate

Serviciul contabilitate

Secţia social-economică

Secţia social-economică

Secția urbanism și arhitectură

Secția urbanism și arhitectură

Serviciul audiență și secretariat

Serviciul audiență și secretariat

Secţia cultură, tineret şi sport

Secţia cultură, tineret şi sport

Secţia locativ-comunală

Secţia locativ-comunală

Secţia administraţie publică locală

Secţia administraţie publică locală