Continuă munca Serviciilor municipale specializate

Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate
Continuă munca Serviciilor municipale specializate

Pe parcursul săptămânii curente, 12 – 16 iulie 2021, pentru lucrările de salubrizare și amenajare au fost antrenate zilnic 151 de persoane, angajați ai întreprinderilor municipale din sectorul Rîșcani. S-a salubrizat, manual și mecanizat, suprafața de 80.300 m.p., curățate și dezinfectate zilnic 192 stații de așteptare a transportului public, se deparazitează și dezinfectează subsolurile blocurilor locative din  sector. 
La solicitarea locatarilor au fost instalate câte 2 bănci la blocurile locative din str. Tudor Vladimirescu, 1/1 și Calea Orheiului, 89/2.  
De asemenea au fost demontate și evacuate: foișorul din str. D. Rîșcanu, 11, pavilionul neautorizat din str. Cojocarilor, 12/2, gardul din str. A. Doga, 32/7 – 32/8 și elementele constructive uzate din curțile blocurilor locative (str. Florilor, 16/1; str. Calea Moșilor, 4; str. Petricani colț cu șos. Balcani; str. Socoleni, 5/4 și str. I. Zaikin). 
Pentru neasigurarea curățeniei în localitățile urbane (art. 181 Cod contravențional) agenții constatatori au întocmit 15 procese-verbale.