Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere din mun. Chişinău, executate pe parcursul săptămânii trecu...

Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere din mun. Chişinău, executate pe parcursul săptămânii trecu...
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere din mun. Chişinău, executate pe parcursul săptămânii trecute.
În perioada 16-22 ianuarie 2023, ÎM Regia „Exdrupo” a intervenit în toate sectoarele orașului și în suburbii la lichidarea situațiilor de avariere a carosabilului cu beton asfaltic rece și suprimat, pe o suprafață totală de peste 1165 m2.
În același timp, s-a lucrat la reparația și curățarea sistemului pluvial, fiind supuse intervențiilor 108 elemente ale canalizării pluviale.
O atenție sporită, pe parcursul săptămânii trecute, s-a acordat lucrărilor de salubrizare a străzilor, a pasajelor subterane și a stațiilor de așteptare a transportului public. Totodată, 26 de artere principale au fost spălate pe timp de noapte de reziduurile de material antiderapant.
Pentru asigurarea condițiilor de securitate în trafic, au fost supuse lucrărilor de mentenanță 40 de indicatoare rutiere, iar alte 43 indicatoare noi au fost montate pe mai multe străzi din capitală. La fel, au fost instalate 4 deliniatoare și 10 limitatoare de viteză în zonele trecerilor pietonale din preajma unor instituții de învățământ.
Lucrările de reparație și întreținere vor continua și în săptămâna curentă.
***
Работы по ремонту и содержанию дорожной инфраструктуры в муниципии Кишинев, проведенные за последнюю неделю.
В период с 16 по 22 января 2023 г. МП Exdrupo провело работы во всех секторах города и в пригородах для ликвидации опасных ситуаций с применением холодного и прессованного асфальтобетона на общей площади более 1165 м².
Одновременно были проведены работы по ремонту и очистке системы ливневой канализации, при этом ремонту подверглись 108 ее элементов.
Повышенное внимание на прошедшей неделе уделялось работам по уборке улиц, подземных переходов и остановок общественного транспорта. 26 магистральных транспортных артерий ночью были вымыты от остатков противогололедного материала.
Для обеспечения безопасности дорожного движения проведен ремонт 40 дорожных знаков, а на нескольких улицах столицы установлено еще 43 новых знака. Также в зонах пешеходных переходов у некоторых образовательных учреждений установлены 4 разграничителя и 10 ограничителей скорости.
Работы по ремонту и содержанию дорожной инфраструктуры продолжатся на этой неделе.