Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, «Cu privire la demontarea/evacuarea dispozitivelor de pu...

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, «Cu privire la demontarea/evacuarea dispozitivelor de publicitate ambulante și a dispozitivilor informative neautorizate de pe teritoriul sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău», s-au executat lucrări de demontare și evacuare a panourilor de publicitate din bd. Moscova, 5 și str. Al. Russo, 1/1. Lucrările au fost executate de către ÎMPSL Rîșcani, ordinea publică asigurată de reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Rîșcani. Pretura sectorului Rîșcani va monitoriza în permanență noile amplasamente și va demonta și evacua dispozitivele publicitare ambulante și informative neautorizate. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, «Cu privire la demontarea/evacuarea dispozitivelor de pu...
Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, «Cu privire la demontarea/evacuarea dispozitivelor de publicitate ambulante și a dispozitivilor informative neautorizate de pe teritoriul sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău», s-au executat lucrări de demontare și evacuare a panourilor de publicitate din bd. Moscova, 5 și str. Al. Russo, 1/1. Lucrările au fost executate de către ÎMPSL Rîșcani, ordinea publică asigurată de reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Rîșcani. Pretura sectorului Rîșcani va monitoriza în permanență noile amplasamente și va demonta și evacua dispozitivele publicitare ambulante și informative neautorizate. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна