Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

Pretura sectorului Rîșcani

Comisia de concurs


anunță despre selectarea Dosarelor de concurs în cadrul desfășurării competiției acestora, admiterea la proba scrisă și desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist principal în Secția social-economică, specialist superior în Secția agenți constatatori şi specialist principal în Secția asistență juridică. 

 Lista candidaţilor admişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, după cum urmează:

1. Specialist principal în Secția social-economică:  STAFI Maicăl - Dosar de concurs nr.1; 
    Proba scrisă din cadrul concursului va avea loc în data de 20.01.2023, ora 10.00, sala nr.3, etajul I, str. Kiev nr.3;

2. Specialist principal (funcție temporar vacantă) în Secția asistență juridică:

    VRABIE Olga - Dosar de concurs nr.1;
    MACARU Dumitru - Dosar de concurs nr.2;
    Proba scrisă din cadrul concursului va avea loc în data de 23.01.2023, ora 10.00, sala nr.18, etajul I, str. Kiev nr.3;


3.  Specialist superior în Secția agenți constatatori: MACARU Dumitru - Dosar de concurs nr.1;
     Proba scrisă din cadrul concursului va avea loc în data de 24.01.2023, ora 10.00, sala nr.3, etajul I, str. Kiev nr.3;


Comisia de concurs