Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ

Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ
Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ
Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ
Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ
Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ
Lucrările efectuate de către gestionarii fondului locativ

Pe parcursul săptămânii curente, 19 - 23 iulie 2021, pentru lucrările de salubrizare și amenajare au fost antrenate zilnic 154 de persoane, angajați ai întreprinderilor municipale din sectorul Rîșcani. S-a salubrizat, manual și mecanizat, suprafața de 79.600 m.p., curățate și dezinfectate zilnic 196 stații de așteptare a transportului public, se deparazitează și dezinfectează subsolurile blocurilor locative din sector. Gestionarii fondului locativ ÎMGFL nr. 17-23, pe tot parcursul săptămânii curente au efectuat lucrări de cosire, greblare și evacuare a ierbii uscate, unde au fost antrenate 31 unități de transport.
La solicitarea locatarilor au fost montate 10 bănci cu spetează la blocurile locative din str. Tudor Vladimirescu, 1/1;  Calea Orheiului, 89/2; str. D. Rîșcanu, 1; bd. Moscova, 14/1 și str-la Studenților, 7/2.  
De asemenea au fost demontate și evacuate elementele antiparching din str. Tighina, 54; str. Ion Pruncul; bd. Moscova, 15/1; str. Kiev, 14/2, 14/3, 16/1 și str. A. Russo, 4/6, 5/2.  
Pentru neasigurarea curățeniei în localitățile urbane (art. 181 Cod contravențional) agenții constatatori au întocmit 12 procese-verbale.