Serviciul contabilitate

Serviciul contabilitate

Serviciul contabilitate
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef serviciu, contabil șef Marina Melentiev - Aman 23 022-445390
2. Specialist principal Funcție vacantă    

 

Descarcă Regulamentul Serviciului contabilitate