Serviciul audiență și secretariat

Serviciul audiență și secretariat

Serviciul audiență și secretariat
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef  serviciu interimar Alexandra Brigalda 21 022-441068
2. Specialist principal Veronica Sitaru 2 022-441068
3 Specialist superior Doina Găină 34 022-441098

 

Descarcă Regulamentul Serviciului audiență și secretariat