Secţia administraţie publică locală

Secţia administraţie publică locală

Secţia administraţie publică locală
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. nr. telefon
1. Șef șecție Irina Ciupac 28 022-443130 
2. Specialist principal  Angela Neteda 24 022-494007 
3. Specialist principal Cristina Zavorotco 29 022-441310 
4. Specialist superior Funcție temporar vacantă    

 

Descarcă Regulamentul Secției administrație publică locală