INFORMAŢII - sectorului Rascani

INFORMAŢII

Atenție ! Prescripție

Solicităm proprietarilor dispozitivelor/panourilor publicitare amplasate în sectorul Râșcani,  să se conformeze prevederilor prescripțiilor...

Planul anual de acțiuni al Preturii sectorului Râșcani...

Planul anual de acțiuni al Preturii sectorului Râșcani pentru anul 2020

Declarația de răspundere managerială

Declarația de răspundere managerială