feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Numai lumina poate alunga întunericul

   Asigurarea continuității funcționării sistemului de iluminat public – rămâne a fi un obiectiv de importanță majoră al entității publice. În acest context, zilnic, întreprindem măsuri în vederea îmbunătățirii situației la acest capitol, în sectorul administrat. Astfel, pe parcursul săptămânii 

curente, în sectorul Râșcani al capitalei, bd. Moscova, str. Kiev, s-au desfșurat ample activități de modernizare a rețelelor electrice. În acest sens, în zona de referință au fost demontate corpurilede iluminat de la 40 de piloni. Corpurile noi vor fi montate de către o altă companie abilitată.

   Prin muncă vom reuși! 
   Ea deschide porțile speranței și aduce rezultate.