feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Comisia de concurs a Preturii sectorului Râșcani

   anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: specialist superior (funcție temporar vacantă) în Serviciul arhitectură și construcții (responsabil de evidența garajelor în sector; specialist superior (responsabil probleme arhitectură și urbanism) Serviciul arhitectură și

construcții; specialist principal Secția locativ-comunală (responsabil de funcționarea viabilă a rețelelor: energie termică, apă, canalizare, energie electrică), specialist principal Secția locativ-comunală (responsabil de fondul locativ gestionat de APLP, ACC și specialist Secția locativ-comunală (responsabil de evidența cetățenilor ce necesită îmbunătățirea condițiilor de trai; acordarea compensațiilor la resursele energetice), prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor, în conformitate cu prevederile pct.46 (a) și (b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.
   Astfel, dosarele de înscriere/participare la concurs pot fi depuse  personal/prin poștă/prin e-mail, până în data de 07 decembrie 2018, inclusiv.
   Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției (str. Kiev, 3, bir. nr. 25, Serviciul resurse umane) sau la nr. de tel. (022) 444309, zilnic, între orele 8.00 – 17.00, pauză -12.00 – 13.00.