feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Ședința operativă, 14.01.2019

   Astăzi, 14.01.2019, pe ordinea de zi a ședinței operative: lucrările de deszăpezire în raza sectorului Râșcani. Serviciile au raportat despre acțiunile executate și și-au notat adresele unde ”mai este loc pentru bine” pentru a acționa cu măsurile ce se impun.Vicepretorul Vasile Meriacre

a solicitat aplicarea sancțiunilor contravenționale (amenzi) pentru cei care nu și-au onorat obligațiunile de curățare a terenurilor aferente, indiferent de forma de proprietate. Grupurile de lucru (agenții constatatori) pornesc în săptămâna curentă cu procese-verbale.
   În acest context, până ajungem la Dvs cu aceste sancțiuni, acționați pentru deszăpezire și presurare a materialului antiderapant.