feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Ședința operativă, 06.08.2018

   Primul subiect abordat în cadrul ședinței operative de luni, 06.08.2018: ” Unde se pot adresa cetățenii prinși într-un moment de defecțiune a liftului?” Reprezentantul de la ”Liftservice” a comunicat: ”Recomandăm să apeleze la dispeceratul principal, 022471101 sau la serviciul

intervenție al sect. Râșcani, 022447021”. Ați reținut? Pretorul Nicolae Balaur a solicitat ca în toate asccensoarele din sectorul administrat să fie instalate plăci informative, cu numerele indicate. 
   Serviciile au primit sarcini, după competențe – sistematizarea informației privind terenurile proprietate privată ce sunt în păragină pentru aplicarea sancțiunii administrative; evacuarea meselor de tenis din beton (în stare avariată, unde se depozitează gunoi), evacuarea gheretelor abandonate, reabilitarea spațiului verde (str. Saharov – str. D. Râșcanu), planificarea lucrărilor de reabilitare a gazonului de la str. Calea Orheiului, str. Petricani, identificarea terenului pentru acumularea deșeurilor menajere (ca urmare a închiderii camerelor de gunoi din blocurile de la str. Albișoara). Toate sarcinile au fost trecute în procesul-verbal al ședinței, pentru realizare și raportare.