feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Ședința operativă, 18.06.2018

    În cadrul ședinței operative de luni, 18.06.2018, vicepretorul Vasile Meriacre a solicitat serviciilor de resort acțiuni conform agendei de lucru la capitolul edilitar-gospodăresc, în rezultatul inspectării sectorului: defrișarea copacilor uscați (pe adresele identificate), trunchiului de la str. Albișoara, 18, evacuarea grămezii cu crengi str.

T. Vladimirescu, 22, cosirea și salubrizarea terenului la str. Albișoara, 17, salubrizarea stației de așteptare de la str. Petricani, 15/3, evacuarea gheretelor (3 adrese identificate), Concomitent, gestionarii de blocuri au în sarcină executarea lucrărilor sezoniere ce țin de pregătirea de iarnă, despre care vor informa, săptămânal, Secția locativ-comunală.