feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Ședința de luni, 07.05.2018

   În cadrul ședinței operative de luni pretorul, Nicolae Balaur a solicitat implicare pentru soluționarea următoarelor subiecte: gherete evacuate și dinamica lucrărilor la ridicarea punctelor abandonate și nefuncționale; salubrizarea/cositul terenurilor administrate de către ÎMGFL-uri, Spații verzi; săpăturile executate

și termenii de astupare a acestora; curățarea scuarului Mezon; gestionarea punctelor termice/ lucrări de reparație, renovare a acestora; măsurile întreprinse pentru soluționarea problemelor depistate în rezultatul vizitelor efectuate la ÎMGFL-le nr. 23, 22, 20.
   Pentru săptămâna în curs: informarea privind gheretele din raza ÎMGFL-lor, privind punctele termice din sector, situația acestora, măsuri pentru îmbunătățirea aspectului; participarea la competițiile ”Școala bărbăției” (elevi); instalarea iluminatului public parcul Râșcani ș.a. acțiuni prin care ne dorim să îmbunătățim situația în sectorul ce-l administrăm.