feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Ședința operativă, în alt format

    În data de 05.03.2018 ședința operativă a Preturii s-a desfășurat în alt format decât cel obișnuit, având în vedere locul organizării (sala pentru festivități), participanții (reprezentanții Direcției generale locativ-comunale și amenajare, administratori de blocuri, președinți de CCL, ACC, APLP, șefi de ÎMGFL-uri, secții, servicii, direcții),

dar și ordinea de zi: conlucrarea dintre APL și gestionarii fondului locativ, care a derivat într-un dialog cu privire la problemele cu care se ciocnesc – salubrizarea, întreținerea curților, subsolurilor, utilizarea rețelelor inginerești de către arendașii de spații comerciale, curățarea arborilor, adrese pentru intervenție. 
   În final, am concluzionat: respectăm tradiția de organizare a ședințelor operative, iar la metoda ce am aplicat-o de această dată cu siguranță vom reveni. Lucrează.