feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Nr. 3 din 25.01.2019 "Cu privire la aprobarea planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea Preturii pentru anul 2019"
Nr. 58 din 08.05.2019 "Cu privire la includerera în Planul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea Preturii pentru anul 2019, mijloacele financiare în sumă de 5 mln lei."
Nr. 88 din 18.07.2018 Cu privire la modificarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea Preturii pentru anul 2018
Nr. 34 din 06.03.2018 "Cu privire la modificarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea Preturii pentru anul 2018"
Nr. 20 din 07.02.2018 "Cu privire la desfășurarea concursului de sector Curtea cu gospodari"
Nr. 10 din 23.01.2018 "Cu privire la aprobarea planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea Preturii pentru anul 2018"
Nr. 168 din 26.12.2017 "Cu privire la aprobarea Ghidului de orientare pentru persoanele interesate să sesizeze Comisia de disciplină a Preturii sectorului Râșcani"
Nr. 167 din 26.12.2017 "Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină"
Nr. 133 din 15.12.2016 "Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-artistice prilejuite sărbătorilor de iarnă"
Nr. 130 din 12.12.2016 "Cu privire la totalurile pregătirii Serviciului protecție civilă a sect. Rîșcani în anul 2016 și stabilirea sarcinilor pentru anul 2017"