feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Optăm pentru grămezi ridicate

   Lucrul dus până la capăt – un articol din legea bunei gospodăriri. Apreciem munca angajaților de la ÎMPSL Râșcani, dar și a gestionarilor, care în zilele de 5 și 6 noiembrie a.c. au conlucrat pentru ridicarea grămezilor de vegetație uscată: LT ”M. Kogălniceanu” (str. M. Costin, 3), Centrul de

Excelență în Economie și Finanțe (str. M. Costin, 26/1), depozitul de pe str. Pajurei, 6, terenul de la str. Kiev, 3a.
   Articolul menționat lucrează și pentru alte instituții/întreprinderi/organizații din sectorul Râșcani. În caz contrar, îl aplicăm pe cel cu sancțiuni administrative.