feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Igienizarea spațiilor verzi

   În zilele de 13 și 14 noiembrie a.c. pe terenurile spații verzi domeniul public din raza sectorului administrat îndeplinim următoarele lucrări: degajarea gazonului de frunze în aliniamentul br. Renașterii Naționale și ridicarea grămezilor cu crengi de pe str. Eminescu, str. Mircești, str. Grădinilor, 56, str. Albișoara.

   Lucrările de igienizare se realizează conform planului aprobat în acest sens.