feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Modificarea contului personal

Secţia/biroul 
Secţia locativ - comunală, bir. 7

 

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 442056

 

Responsabil
Surlaru Lilian

 

Termenul executării 
15 zile

 

Tariful serviciului prestat gratuit Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:
1. Cererea.
2. Extrasul din tabelul nominal.
3. Extrasul din fişa locuinţei.
4. Alte acte care confirmă motivul modificării. 5. Documentele în original şi copii (buletine de identitate, după caz, adeverinţe de naştere, căsătorie, divorţ, deces).
6. Prezenţa membrilor majori ai familiei.

 

Ziua şi orele de audienţă: Luni 14.00 – 17.00