feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Luarea la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, modificarea conturilor personale / legiferarea / repartizarea spaţiului locativ din fondul cooperatist

Secţia/biroul 
Secţia locativ - comunală, bir. 7

 

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 442056

 

Responsabil 
Surlaru Lilian

 

Termenul executării 
30 zile

 

Tariful serviciului prestat 
gratuit

 

Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează: 
1. Buletinul de identitate.
2. Extrasul din cartea de imobil sau copia contului analitic.
3. Fişa locuinţei.
4. Adeverinţa Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău privitor la faptul dacă în decursul ultimilor 5 ani cetăţeanul sau membrii maturi ai familiei au deţinut sau deţin o casă/apartament cu drept de proprietate.
5. O copie a contractului de subînchiriere a unei încăperi de locuit.
6. Documentele în original şi copie (adeverinţa de naştere, căsătorie, divorţ, deces).

 

Notă: Cetăţenii care au dreptul de primire cu întâietate sau prioritară a încăperii de locuit, prezintă suplimentar documentele ce confirmă acest drept.

 

Ziua şi orele de audienţă: Luni 14.00 – 17.00