feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Instituirea tutelei şi curatelei asupra adulţilor

Secţia/biroul
Serviciul juridic, bir. 22

 

Adresa/telefonul
str. Kiev , 3 tel. tel. 446153

 

Responsabil 
Furculi
ţă Mihai

 

Termenul executării 
15 zile

 

Tariful serviciului prestat gratuit Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:

 

A. Actele necesare pentru obţinerea tutelei:
1. Cererea personală a tutorelui.
2. Buletinul de identitate.
3. Hotărârea instanţei de judecată privitor la instituirea tutelei.
4. Copia actelor de identitate pentru ambii (tutore, tutelat).
5. Contul personal.
6. Caracteristica de la serviciu a tutorelui, în caz în care nu lucraţi de la poliţistul de sector.
7. Certificatul despre venit al tutorelui de la locul de muncă.
8. Investigaţie medicala pentru tutore.
9. Certificatul despre asigurarea cu pensie a tutelarului (după caz).
10. Act de examinare a condiţiilor de trai, eliberat de către Direcţia Asistenţă Socială a sectorului.

 

B. Actele necesare pentru obţinerea curatelei:
1. Buletinul de identitate.
2. Cererea personală a curatorului şi celui aflat sub curatelă.
3. Copia actului de identitate a ambilor părţi. 4. Contul personal.
5. Caracteristica de la serviciu a curatorului, în cazul în care nu lucraţi de la poliţistul de sector.
6. Certificatul comisiei medicale în baza căruia este necesară instituirea curatelei.
7. Certificatul eliberat de către Casa Naţională Teritorială de Asigurări Sociale despre primirea pensiei alimentare a celui aflat sub curatelă.
8. Actul de examinare a condiţiilor de trai, eliberat de către Direcţia Asistenţă Socială a sectorului.

 

Ziua şi orele de audienţă: Luni 14.00 – 17.00