feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

Dacă nu vă conformați…, veți cădea în brațul dur al legii !

  În sectorul Râșcani continuă lucrările de demontare/demolare și evacuare a obiectivelor montate/construite în mod neautorizat. În acest context, informăm că, la data de referință (14.05.2019), în baza Dispoziției Pretorului sectorului Râșcani nr.15 din 03 februarie 2017 și a

actului de constatare pe teren a DGAURF nr. 21/2019 din 22.04.2019 privind folosirea rațională și după destinație a resurselor funciare din municipiul Chișinău, ÎMPSL sectorul Râșcani, în comun cu reprezentanți ai Serviciului arhitectură și construcții din cadrul Preturii sectorului Râșcani și ai Inspectoratului de Poliție, au demarat lucrări de demontare a unui foișor, a unui gard din metal forjat și a unei terase de vară, construite neautorizat pe un teren de pământ proprietate publică municipală din str. A. Doga, 38, cu suprafața de circa 0,051 ha, ocupat în mod ilegal. Lucrările de demontare s-au executat de către Întreprinderea municipală prestări servicii locative din contul beneficiarului, iar terenul ocupat abuziv urmează să fie adus în stare bună pentru folosință.
   Amintim aici că inițial proprietarul a fost somat (nr.03-7/24/3 din 07.05.2019). Neconformarea, însă, atrage după sine consecințe.
   În context, la solicitarea locatarilor și la demersurile Detașamentului de pompieri și salvatori, lista obiectivelor propuse pentru demontare/demolare se completează periodic, rămânând la controlul intern al Serviciului arhitectură și construcții și al ÎMPSL sectorul Râșcani.
   Intervenim, acționăm, soluționăm, pentru că ne pasă!