În atenția persoanelor socialmente vulnerabile aflate în...

Pretura Sectorului RâșcaniÎn atenția persoanelor socialmente vulnerabile aflate în evidența Diecției asistență socială a sectorului Rîșcani Cu începere din 01 Martie 2021, Serviciul de alimentare cu prânzuri și-a reluat activitatea. Prânzurile...

În atenția persoanelor socialmente vulnerabile aflate în...

Pretura Sectorului Râșcani

În atenția persoanelor socialmente vulnerabile aflate în evidența Diecției asistență socială a sectorului Rîșcani

Cu începere din 01 Martie 2021, Serviciul de alimentare cu prânzuri și-a reluat activitatea. Prânzurile vor fi prestate zilnic, de luni până vineri, între orele 12.00 - 15.00, cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare, declarate nelucrătoare în baza prevederilor legale în vigoare.
Locația - bd. Modcova,17/4 (prestatorul de servicii ,,MuzCafePlus SRL). La mo...ment, însă, entitatea publică examinează posibilitatea amenajării a încă unui local pentru prestarea acestor servicii, în contextul respectării restricțiilor impuse de situația pandemică.
Conform contractului, de prânzuri gratuite vor beneficia lunar 300 de persoane din categoria sus-menșionată.
Beneficiari ai Serviciului de alimentare cu prânzuri pot fi persoanele socialmente vulnerabile ale căror venituri lunare nu depăşesc 3000 lei:
a) Persoanele care au atins vârsta de pensionare conform Legii 156-XIV din 14.10.1998 ,,Privind pensiile de asigurări sociale de stat’’, persoanele cu dizabilităţi, precum şi străinii, specificaţi la art.2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27.12.2011 ,,Privind integrarea străinilor în Republica Moldova’’, ale căror pensie/venit nu depăşeşte 3000 lei;
b) persoanele fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici;
c) familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente-vulnerabile, în baza anchetei sociale întocmite de Direcţiile asistenţă socială;
Pentru a beneficia de serviciile de alimentare, solicitantul urmează să depună o cerere la Direcţia asistenţă socială din raza teritorială a domiciliului. La cerere va anexa, în mod obligatoriu, următoarele acte:
1. Copia actului de identitate;
2. Copia legitimaţiei de pensionar;
3. Copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate, după caz;
4. Copia actului de divorţ, după caz;
5. Certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net, după caz.
Direcţia teritorială de asistenţă socială, în baza anchetelor sociale întocmite, evaluează situaţia solicitantului şi stabileşte dreptul la serviciile de alimentare cu prânzuri.
Persoanele cuprinse în categoriile de beneficiari pot solicita acordarea Serviciului de alimentare cu prânzuri, pe o perioadă de cel mult o lună în trimestru (zilele lucrătoare).
În cazuri de excepţie, în baza evaluării suplimentare a echipei multidisciplinare şi a procesului-verbal, persoanele pot beneficia de serviciile de alimenatre cu prânzuri lunar, până la depaşirea situaţiei de risc.
Nu pot beneficia de Serviciul de alimentare cu prânzuri persoanele faţă de care sunt aplicabile reglementările legislaţiei privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională. Cu alte informații suplimentare vom reveni.
Ion Ceban, Pretura Sectorului Râșcani, Vlad Melnic, Oleg Suslov, Сергей Дойна

See MoreMay be an image of foodMay be an image of ‎text that says '‎ر Chişinău PUNCT DE DISTRIBUȚIE , A PRÂNZURILOR SOCIALE nyHKT couиaлbHblx BblAa4и o6eAoB‎'‎May be an image of text that says 'Chişinău DEDISTRIUTE PUNCT A PRÂNZURILOR SOCIALE nyHKT BblAa4и couиaлbHblx o6eAoB'May be an image of 1 person, standing and outdoors+4