Eliberarea autorizației de funcționare a unităților de comerț

Eliberarea autorizației de funcționare a unităților de comerț

Eliberarea autorizației de funcționare a unităților de comerț

Secţia/biroul

Secţia Social -economică, bir.8

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 022-44-12-98

Responsabil 
Ana BUJAC, șef Secție

Termenul executării 
Conform legislației

Tariful serviciului prestat 
gratuit

Documente necesare pentru târguri și iarmaroace (comercializarea produselor agricole autohtone) : 

 1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (Gospodăria Țărănească, Întreprindere Individuală, Activitate Independentă).
 2. Copia buletinului de identitate a administratorului întreprinderii.
 3. Certificatul de la autoritățile publice locale (Primăria satului), care confirmă că solicitantul deține în posesie teren agricol și la moment dispune de produse agricole proprii pentru comercializare cu indicarea sortimentului de produse.
 4. Certificatul de inofensivitate pentru produsele agricole pe care le comercializează.
 5. Declarația pe propria răspundere. 

Documente necesare pentru târgurile și iarmaroacele tematice (manifestărilor culturale, turistice, sportive, etc.) se anexează la cerere după caz: 

 1. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, după caz, buletinul de identitate și / sau patenta de întreprinzător. 
 2. Copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare, în cazul în care se desfășoară activități stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 231 din 21.09.2010 cu privire la comerțul interior.
 3. Copia autorizației sanitare de funcționare, în cazul în care se desfășoară activități stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 231 din 21.09.2010 cu privire la comerțul interior.
 4. Copia certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, inclusiv pentru utilajul comercial specializat
 5. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului, în cazul în care este depusă prin intermediul unui reprezentant.
 6. Fotografia și schița de proiect avizată cu soluția cromatică și parametrii unității comerciale.
 7. Schema de amplasare a unității de comerț eliberată de către pretura de sector.
 8. Copia înștiințării de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț.
 9. Avizul Agenției pentru Supravegherea Tehnică.
 10. Copia Contractului pentru prestări servicii de salubrizare.
 11. Declarația pe propria răspundere. 

Actele se prezintă în original și copie.

 Ziua şi orele de audienţă: Luni  14.00 - 17.00 

Descarcă Cererea

Descarcă Declarația pe propria răspundere