Consultări publice la proiectul „Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Matei Basarab – Florilor – Studenților - bd. Moscova”

Consultări publice la proiectul „Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Matei Basarab – Florilor – Studenților - bd. Moscova”

În conformitate cu dispoziția Viceprimarului Ilie Ceban nr. 2-d din 05.01.2024 „Cu privire la organizarea consultărilor publice la proiectul „Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Matei Basarab – Florilor – Studenților - bd. Moscova” ​ la data de​ 05 februarie 2024, ora 14.00,​ în incinta Preturii sectorului Rîșcani, str. Kiev, nr. 3, sala festivă, se vor desfășura consultări publice asupra proiectului sus menționat.

Scopul –​ corelarea dezvoltării zonei cuprinse în  perimetrul străzilor Matei Basarab – Florilor – Studenților - bd. Moscova ​din teritoriul localității cu programul de dezvoltare a municipiului și planul urbanistic general.

Necesitatea​ – soluționarea problemelor specifice zonei analizate.

În calitate de beneficiar a fost desemnată Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău.
Proiectant general: Institutul Municipal de Proiectări ,,Chișinăuproiect".

Fișiere