ANUNȚ! Acordarea compensațiilor pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece 2022-2023

ANUNȚ!  Acordarea compensațiilor pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece 2022-2023
Acordarea compensațiilor pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece 2022-2023:
Beneficiari:
1. Persoanele care au primit anterior compensații vor fi verificate repetat în baza de date și vor fi incluse automat în listele din anul curent dacă:
-venitul nu depășește 3000 lei /persoană (familii tinere până la 35 ani - 5000 lei/persoană);
-dreptul de proprietate asupra locuinței nu a fost schimbat.
2. Persoanele care nu au primit acest ajutor în sezonul precedent pot beneficia de compensații în sezonul curent dacă:
-Venitul familiei nu depășește 3000 lei/persoană (familii tinere până la 35 ani - 5000 lei/persoană);
-Familia dumneavoastră are un singur bun imobil;
-Sunteți proprietar al locuinței;
-Aveți viza de reședință pe adresa respectivă;
-Factura pentru agentul termic este pe numele dumneavoastră.
Dosarele vor fi depuse la Pretura sectorului Rîşcani din str. Kiev, 3, et. 1, bir. 9, în zilele de luni, marți şi miercuri, în intervalul orelor 13:00 - 17:00.
ATENȚIE
La cerere TREBUIE anexate următoarele acte confirmative:
1. Certificat privind persoanele înregistrate în locuință, de la Agenția Servicii Publice;
2. Copiile buletinelor de identitate sau certificate de naștere ale copiilor minori pentru toți membrii familiei;
3. Copia actului care confirmă dreptul de proprietate asupra locuinței;
4. O factură de plată (încălzire centralizată sau gaze naturale), unde este vizibil numele plătitorului și codul ID.
Cererile privind acordarea ajutorului financiar pot fi depuse pe toată durata sezonului de încălzire respectiv.
La depunerea dosarului veți completata cererea-tip, 2 declarații și tabelul calculului venitului lunar al familiei.