feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

    În data de 05.12.2017, în sectorul Râșcani, s-a desfășurat o ședință cu părinții, managerii grădinițelor, reprezentanții Direcției educație, tineret și sport, Procuraturii municipale, CNA în cadrul căreia a fost abordat subiectul colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general din Chișinău.

  Cei prezenți au avut posibilitatea să se informeze cu cerințele de legalitate în activitățile organizate de către asociațiile de părinți, consecințele apărute ca urmare a colectării ilicite de bani în instituțiile de educație timpurie, posibilitățile legale de a contribui la îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței prin donații benevole.
   Vicepretorul, Roman Andrieș, a apreciat utilitatea evenimentului, menționând că a fost o masă rotundă, unde subiecții au avut posibilitatea să se expună pe faptul adresării din partea cetățenilor privind colectările de bani în instituțiile de învățământ, iar cerințele de legalitate pentru acțiunile benevole ale asociațiilor părintești sunt un garant pentru ca lucrurile să nu fie interpretate eronat. 
   În luna decembrie a.c. urmează ca în toate instituțiile de educație timpurie să se desfășoare ședințe cu părinții la subiectul de referință.