feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

   Și dacă ne pasă, ne implicăm și continuăm prin a schimba în bine fața sectorului în care locuim. Astfel, în zilele de 13.09.2018 – 14.09.2018, angajații ÎMPSL sectorul Râșcani au executat lucrări de demontare/evacuare a instalațiilor pentru rezervarea locurilor de parcare din str. Dimo,22,

instalate neautorizat. În rezultat, au fost evacuate 5 blocaje. Lucrările s-au efectuat în conformitate cu Dispoziția Pretorului sectorului Râșcani Nicolae Balaur, Nr. 15 din 03.02.2017 ,,Cu privire la demontarea, evacuarea instalațiilor pentru rezervarea locurilor de parcare, șoproanelor, obiectivelor de comerț ambulant, îngrădirilor de teritorii montate neuatorizat, dispozitivelor/panourilor de publicitate, automobilelor abandonate din sector” și Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău Nr.10/10 din 04.12.2014.
   În concluzie, stimați concitadini, e dură legea, dar e lege!