feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

    La ședința Preturii sectorului Râșcani din 27.11.20127 au fost abordate următoarele subiecte: programul lucrărilor de deszăpezire, cu identificarea potențialului tehnic din sector (responsabil Serviciul protecție civilă), evacuarea gunoiului menajer str. Sf. Andrei și str-la Sf. Andrei (inițial de la toți locatarii, ulterior conform

contractelor încheiate cu regia ”Autosalubritate”), mersul lucrărilor de evacuare a frunzișului (cu identificarea adreselor pentru măsuri de salubrizare, întocmirea proceselor-verbale contravenționale), tăierea arborilor (conform autorizațiilor) și plantările de pe aceste adrese. Reprezentantul IP Râșcani a informat despre inițierea proiectului ”Bunici grijulii” prin care se propune evitarea accidentelor la trecerile pietonale cu implicarea minorilor (mai multe detalii privind proiectul pe site-ul oficial al IGP mun. Chișinău).
   Ședința a fost condusă de către vicepretorul, Roman Andrieș, cu participarea a 24 reprezentanți ai secțiilor/serviciilor Preturii, ÎMGFL-lor, serviciilor speciaizate din raza sectorului administrat.