feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

   "Managementulapelor meteorice asigură protecția și siguranța infrastucturii rutiere” – o expresie din limbajul profesional al drumarilor, care se materializează în acțiuni concrete prin buna funcționare a reșourilor de scurgere a apelor pluviale.

      Astăzi, 15 iunie a.c., angajații ÎM Regia ”Exdrupo” execută lucrări de demontare și montare a reșourilor de pe bd. Renașterii Naționale. În acest context, apreciem buna gestionare a lucrărilor prin care se asigură durabilitatea arterelor reînnoite.