feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

    Întreprinderea municipală pentru servicii locative Râșcani și-a onorat obligațiunile asumate pentru evacuarea gunoiului din curțile blocurilor locative din str. Albișoara, 76/5, 76/8, despre acest lucru ne-a comunicat șeful ÎMPSL, dl Vasile Efros.

     Locatarii blocurilor din preajmă, cu formă de administrare CCL, și-au curățat terenurile aferente, adunând vegetația uscată, crengile copacilor toaletați în grămezi, care, odată lăsate, se pot transforma în gunoiști stihiinice.

    Gestionarii blocurilor au contractat serviciul specializat, care și-a îndeplinit promt obligațiunile. În final, curțile blocurilor locative sunt degajate de vegetația uscată. Un exemplu demn de urmat și de alți gestionari.