feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

    Pe scurt, lucrările edilitar-gospodărești ce le-am executat în sector pe parcursul săptămânii 25.11.-01.12.2017: evacuarea frunzișului (80 de rute), curățarea arborilor (69 buc.), salubrizarea mecanizată a părții carosabile (196,36 mii metri pătrați), restabilirea săpăturilor (59,7 metri pătrați), reparația canalizării pluviale (5 adrese), întreținerea

spațiilor verzi domeniul public (greblarea gazonului -3,2 ha, aleilor -5,6 ha, salubrizarea fâșiei riverane – 1,11 ha, scoaterea cioturilor de pe urma copacilor defrișați – 25 buc.).
   Optăm pentru un sector îngrijit și apreciem contribuția cu fapte concrete!